מים

המודעות לנושא המים גוברת ויש אפילו המדברים שהמלחמה הבאה, אם תתרחש, תהיה בגלל סכסוכי מים. מים מתורכיה ומים כהתפלה, ובארצנו …