אהבה מהי?

יש המזהים אהבה עם תשוקה, תאווה או משיכה מינית.
כולם לגיטימיים, אבל אינם אהבה.

אהבה היא נתינה ללא ציפייה לתמורה.
היא קבלה של השני כמות שהוא ללא תנאים מוקדמים.

מצער לראות איך אנשים נפתחים רק כשמדובר בקשר שיכול להיות בו ביטוי גופני. החברה שרה שירי הלל ל”אהבה” מסוג זה, ומי אנחנו שלא נתעה ונתהה . . .
האהבה האמיתית אין בה מגע כלשהו בהכרח. אפלטון כבר הזכיר אותה.

בעולם רווי שנאה ואגוצנטריות קשה למצוא אותה, הגם שהחינוך בחברה “המתוקנת” נוטה לכיוון המוסרי הומאני ולא האוהב.

מדברים על שוויון, שיתוף ושלום, אבל לאהוב אהבת אמת קשה.

יכולתו של בן התמותה לאהוב דלה משום מה והוא זקוק לחסדי שמים.

האהבה היא הפתרון לכל התחלואים. היא מנצחת כל, ולא לחינם נאמר שהאל הכל יכול הוא אהבה.

שלכם באהבת אמת,
יהודה נחמד