שינוי

רוב האנשים מנסים להשפיע ולשנות את המציאות סביבם בהתאם להשקפתם. רואים את זה די הרבה בפוליטיקה, אבל גם ברוב התחומים …